Notepad++ 8.4.2.0

Notepad++ 8.4.2.0

Don HO – 4,2MB – Open Source – Windows
ra khỏi 400 phiếu
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Notepad ++ là miễn phí (như trong "tự do ngôn luận" và cũng như trong "miễn phí bia") nguồn mã biên tập và thay thế Notepad hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Chạy trong môi trường MS Windows, việc sử dụng nó được quản lý bởi giấy phép GPL.
Dựa trên một mạnh mẽ thành phần chỉnh sửa Scintilla, Notepad viết bằng C++ và sử dụng thuần túy Win32 API và STL mà đảm bảo một tốc độ cao hơn thực hiện và chương trình kích thước nhỏ hơn. Bằng cách tối ưu các thói quen như nhiều càng tốt mà không làm mất người dùng friendlyness, Notepad ++ cố gắng để giảm lượng khí thải carbon dioxide của thế giới. Khi sử dụng ít năng lượng CPU, máy tính có thể ga xuống và làm giảm điện năng tiêu thụ, dẫn đến một môi trường xanh hơn.

Tổng quan

Notepad++ là một Open Source phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi Don HO.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 12.535 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Notepad++ là 8.4.2.0, phát hành vào ngày 07/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 19/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 8.4.1.0, được sử dụng bởi 13 % trong tất cả các cài đặt.

Notepad++ đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 4,2MB.

Người sử dụng của Notepad++ đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Notepad++!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 12.535 UpdateStar có Notepad++ cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản